KİNOA TARIMI

Kinoa Tarımına Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler

İLK KEZ KİNOA ÜRETİMİ YAPACAK ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

Kinoa Yetiştiricileri Derneği'nin faaliyetleriyle şekillenen ve kısa zaman zarfında başlı başına bir sektör haline gelen Kinoa üretimi, pazarın da büyümesiyle beraber hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Kinoa Yetiştiricileri Derneği'nin en temel görevi; çiftçilerimizin planlı, kaliteli ve verimli bir şekilde Kinoa üretimi yapıp bu vesileyle de çiftçilerimizin diğer ürün çeşitlerine göre daha fazla gelir ve kazanç elde etmelerini sağlamak asli vazifemizdir. Bu denklemi oluşturabilmek ve korumak adına; yerinde teknik hizmet, uygun tohum çeşitleri önerileri, bilgilendirme toplantıları, bitki besleme programları, bakanlık nezdinde görüşmeler, yurtdışından bilgi transferi, pazarlama faaliyetleri gibi bir çok alanda yoğun çabalar sarfedilmektedir. O yüzden, sektörel değerlerin önüne geçecek ve oluşturulan bu planlamaların dışına çıkacak, derneğimiz bilgisi dışında yürütülen faaliyetlere bir destek sağlamamız söz konusu değildir. Derneğimiz tüm ülke menfaatlerini gözetmekle beraber öncelikle sektörel değerleri korumak ve kollamakla mükelleftir.


Derneğimizin güncel adresi ve merkezi İstanbul/Bayrampaşa'da bulunmaktadır. Önemle altını çizmek isteriz ki Anadolu'da veya Trakya'da herhangi yetkilendirilmiş bir temsilcimiz veya alt oluşumumuz bulunmamaktadır. Gerek yerinde bilgi almak gerekse yüzyüze görüşmek isteyen başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm konuklarımızın, yetkililerimizle görüşebilmesi için dernek telefonlarımızdan bizlere ulaşarak randevu almaları gerekmektedir.


Buna karşın piyasada ‘’tohumluk kinoa’’ sattığını, derneğimizin temsilcisi olduğunu iddia edip üreticilerimizle irtibata geçen şahısların bilgisi alınmaktadır. Hiçbir tohumluk vasfı taşımayan ürünleri çiftçilerimize tohumluk adı altında pazarlamaya çalışan, ilk defa üretim yapacak, kinoa üretimi hakkında bilgiye ve desteğe ihtiyacı olan çiftçilerimizi yarı yolda bırakan veya yanlış bilgi ve yönlendirmeler ile üreticimizin vebaline giren bazı çıkarcı şahıs veya şirketlerle hiçbir bağlantımız olmadığını beyan ederiz.


Derneğimizin üreticilerimize önermekte olduğu tohum çeşitleri ülkemiz koşullarında yetişme kabiliyetine sahip, yurtdışından gümrük vergileri ve diğer kalemler ödenerek resmi bir şekilde getirilmektektedir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyonu kurumunca onaylanmaktadır. Değerli çiftçilerimiz, unutmayınız ki tarımda tohum 1 yıldır demektir. O yüzden her hangi bir yetkisi olmayan kişilerden temin edilecek ürünlerin; tohum vasfı taşıyıp taşımadığını, çimlenme oranını, yaşını, verim kapasitesini, açılma (melezleşme) miktarını, ülkemize iklimsel koşullarına uygunluğunu, hatta isminin dahi bilinmediğini gözlemlemekteyiz.
 


ÜRÜN KALİTESİ VE BİTKİ BESLEME KONUSUNDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME


Derneğimizin kinoa üreten ülkelere geçmişte yaptığı ziyaretlerde kinoa üretiminde bitkinin direkt ihtiyaçlarına göre Türkiye’de olmayan içerikleri farklı özel bitki besleme ürünleri (gübreler) olduğu tespit edilmiş bu yönde ilgili formülasyonlar doğrultusunda derneğimizin girişimleriyle AR-GE çalışmalarına başlanmıştı. 1 yıl süren üretim aşamasının ardından 2016 yıllarında sahada test edilen ürünler bu süre zarfına kadar normal kimyevi gübrelerle yapılan üretimlere göre çok daha verimli ve kaliteli sonuçlar doğurmuştur.


Quinoa Micro, Quinoa Makro, Quinoa Amino, Quinoa Humat ve Penergetic kinoa periparatı isimli bitki besleme ürünleri 2017 yılından itibaren çiftçilerimizin hizmetine sunulmaya başlanmıştır. 2017 yılında bu ürünleri kullanan çiftçilerimizden gelen sonuçlarda da gerek ortalama dekar verimlerinde gerek tane iriliklerinde gerek ise ürün kalitelerinde bariz farklılıklar oluşmuştur. Oluşan bu fark ürünlerin fiyatlamasını da değiştirmiş, üreticimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamıştır. İlgili ürünleri temin edebileceğiniz bayi ve firma bilgileri için bizlere ulaşabilirsiniz.

 


EKİMİ YAPILAN TOHUM ÇEŞİTLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME


Kinoa üretimine başlamadan önce bilinmesi gereken EN ÖNEMLİ HUSUS işlenip marketlerde tüketiciye satışı yapılan çeşitlerin piyasada kabul gören çeşitler olduğudur. Tohum çeşitlerinin verimliliklerinin yanı sıra; renk, irilik, tat, pişme süresi, kıtır veya lapa kalması gibi birbirinden ayrılan çok sayıda farkı bulunmaktadır. Literatürde 3800 farklı tohum çeşidi bulunmakla beraber bunların çok az bir kısmı ticari olarak üretilmektedir. Derneğimiz, çiftçilerimize yalnızca ülkemiz koşullarında yetişme kabiliyeti olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanıp sertifikalandırılan tohum türlerini önermektedir.


Derneğimizin önermekte olduğu çeşit Jessie isimli çeşittir. Ayrıca 2018 yılında Türkiye’de yine ilk kez 4 yeni çeşidin denemeleri yapılmaktadır. Yeni denenen çeşitlerimizden biri dünyadaki en erkenci Kinoa çeşidi olup ülkemiz koşullarında 80-90 gün arası bir süreçte hasada gelmektedir. 


Derneğimizin tespit ettiği ve yetkisiz satıcılarca lanse edilen aşağıdaki çeşitlerden ise çiftçilerimizin kesinlik uzak durmalarımı önermekteyiz.


Titica                                    Saponinsiz Çeşit(?)
Karmen                                Saponinsiz Beyaz(?)
Q-52                                     K-521

 

Kinoa Yetiştiricileri Derneği ©2017 Tüm Hakları Saklıdır.
İşte Kobi Hazır Web Sitesi