KİNOA TARIMI

Kinoa’da Gübreleme ve İlaçlama

TABAN GÜBRESİ;
Kinoa ekilecek araziye taban gübresi olarak ortalama 25 kg 20-20 veya 20 kg 18-46 DAP uygulaması yapılması gerekmektedir. Arazi durumuna göre veya toprak analizi yapıldığı takdirde ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak bu rakamlar bir miktar yükseltilebilir. Ayrıca tarla hazırlığı bittiği noktada, ekimden hemen önce üstten 15 kg amonyum sülfat uygulaması bitkinin ilk etaptaki azot ihtiyacına cevap verilmesi adına önemlidir. Bunun yanı sıra ekim bölümünde anlatıldığı gibi mibzerin tohum bölmesine dekara 2 kilogram gelecek şekilde Quinoa Humat isimli ürünün eklenmesi gerekmektedir.


 

UYGULANACAK GÜBRE  UYGULAMA MİKTARI UYGULAMA ŞEKLİ
20 - 20 veya 18 - 46 DAP Dekara25 kg 20 - 20 veya 20 kg 18 - 46  Goble, Aysan, tırmık vb. uygulamasından önce atılıp işçilik ile beraber toprak altına karışacak
Amonyum Sülfat Dekara 15 kg İşçilik bitince ekimden hemen önce atılacak, toprak altına karıştırılmayacak
Quinoa Humat Dekara 2 kg Mibzerde tohum gözünde tohumlar ile karışıtırılacak ve tohumlar ile düşecek

Ekim bölümünde detaylı anlatıldığı üzere taban gübresi olan 20-20 veya 18-46 tohum ile karışıtırılarakta uygulanabilir.


YAPRAKTAN GÜBRELEME ve İLAÇLAMA 1;
Çıkış sonrası ortalama 12-14 günlükte bitkiler 4-6 yapraklı durumdayken yapraklar yumuşak ve sulu yapıdadırlar. Bu durum yaprak zararlılarına davetiye çıkartır. Bu dönemde hem bitki gelişiminin düzenlenmesi hemde zararlılarla mücadele için insektist olarak Lambda-Cyhalothrin etken maddeli ilaçlar ve yaprak gübreleri olarak Quinoa Mikro, Quinoa Amino ayrıca aktivatör metaryel olarak Quinoa Periparat uygulanması gerekir. Besleme metaryeli olarak kinoa stomalarından geçebilecek yapıda geliştirilen ve içeriği kinoanın ihtiyacına göre oluşturulan Quinoa Mikro ve Quinoa Amino ürünleri dekara 250’şer ml olarak uygulanır. Ek olarak aktivatör vazifesi görmesi amacıyla Kinoa Periparatı dekara 10 ml ve zararlılarla sistematik mücadele için Karete Zeon isimli ilaç dekara 20 ml olarak kombinasyona eklenir. 

 

UYGULANACAK MATERYEL UYGULAMA MİKTARI UYGULAMA ŞEKLİ
Quinoa Mikro Dekara 250 ml Kombinasyon içerisine eklenecek
Quinoa Amino Dekara 250 ml Kombinasyon içerisine eklenecek
Penergetic P Dekara 10 ml Kombinasyon içerisine eklenecek

Yukarıdaki kombinasyon dekara en az 30 litre su ile düşecek şekilde uygulanır.

ÜSTTEN GÜBRELEME (AZOT TAKVİYESİ);
Kinoa, 8-10 gerçek yapraklı evreye geldiğinde (çıkış sonrası ort. 20 günlük) azot ihtiyacı artar. Bu aşamada dekara 25 kilograma kadar Üre 46-0-0 uygulanması gerekmektedir. Üre uygulaması sonucunda bitki gelişimi hızlanır ve boya gitmeye başlar. Verilen değer ortalama bir değer olup yapraklarda yoğun sararmalar var ise bu miktar biraz arttırılabilir. Ayrıca gübrelemenin yağmur öncesi yapılması bitki tarafından alınmasını kolaylaştıracaktır.

UYGULANACAK GÜBRE UYGULAMA MİKTARI UYGULAMA ŞEKLİ
Üre 46-0-0 Dekara 25 kg Çıkış sonrası ortalama 20 günlük periyotta bitkiler 8-10 yapraklı haldeyken uygulanır.

YAPRAKTAN GÜBRELEME ve İLAÇLAMA 2;
Üre uygulamasından ortalama 20 gün sonra, bitkiler çıkış sonrası 40 günlük iken son gübreleme yapraktan yapılır. Ayrıca bu dönemden sonra araziye girilmesi mümkün olmayacağı için kinoada yaygın olarak rastlanan kımıl,süne ve bit zararlarının önüne geçmek adına ilaçlama da yapılır. Bu aşamada Gamma-Cyhalothrin ve Acetamiprid etken maddeli ilaçlama yapılmaktadır. Dekara 250 ml Quinoa Makro, 10 ml Quinoa Periparat, 7 ml Wantex 60CS (insektisit) ve 15 gr Goldplan 20 SP (insektisit) kombine edilerek dekara 30 litre suyla düşecek şekilde uygulama yapılır. Ayrıca bitkide iklim ve toprak yapısı itibariyle oluşabilecek mildiyö olarak bilinen mantari hastalık görülmesi halinde Azoxystrobin etken maddeli ilaç kullanımı yapılabilir. Mantar hastalıklarında dekara 70 ml gelecek şekilde Quadris (fungusit) isimli ilaç ile başarılı olunmuştur.

UYGULANACAK MATERYEL UYGULAMA MİKTARI UYGULAMA ŞEKLİ
Quinoa Makro Dekara 250 ml Kombinasyon içerisine eklenecek
Penergetic P Dekara 10 ml Kombinasyon içerisine eklenecek

Yukarıdaki kombinasyon dekara en az 30 litre su ile düşecek şekilde uygulanır.


ÖNEMLİ: Kinoa bitkisi çıkış sonrası 40-45  günlük periyottan sonra tozlaşma dönemine girer. Bu dönem bitkinin ne kadar tane bağlayacağına karar verdiği kritik bir dönemdir. O yüzden bu döneme girmeden bitkiye yapılan bu yaprak gübresi takviyeleri elzemdir. Ayrıca gerek gübreleme gerekse ilaçlamalarının kesinlikle  çiçeklenme döneminden önce bitirilmesi gerekir.

 

 

 

 

Kinoa Yetiştiricileri Derneği ©2017 Tüm Hakları Saklıdır.
İşte Kobi Hazır Web Sitesi