KURUMSAL

Amacımız

Kinoa Yetiştiricileri Derneği’nin Amacı

Derneğimiz, ülkemiz için yeni bir bitki olan kinoanın, yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler ile işbirlikleri yaparak ülkemiz coğrafyasına uygun türlerin belirlenmesini, Türkiye’de yeni olan bu bitki türünün ekilminin yaygınlaştırılmasını, ülkemizin tarım imkanlarının arttırılmasını, bu tarz yüksek protein ve amino asit içeren bitkilerin meyvelerinin yurt dışından ithal edilmesinin önüne geçilerek Türkiye topraklarında da üretiminin arttırılması ile ülke ekonomisine ek bir katkı sağlanmasını, ülkemizdeki tüketimine dayalı dış bağımlılığın azaltılmasını amaçlamaktadır.

Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, her tür tarım arazisi üzerinde Kinoa(Chenopodium Quinoa) isimli ıspanak/pancar ailesinden gelen bir sebze türü olan bitkinin;

 • Coğrafi ve iklimsel özelliklere göre doğru tohum türlerinin belirlenmesi ve tedariği için çalışmalar yapılması,
 •  
 • Ekim teknikleri ve teknolojilerinde çiftçilerin doğru yönlendirilmesi,
 •  
 • Ekim öncesi toprağı hazırlamada doğru tekniklerin çiftçilerle paylaşılması,
 •  
 • Gübreleme programlarının çıkarılması,
 •  
 • Zararlı otlar, böcekler, küf ve mantarlarla mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
 •  
 • Yetiştirme sırasında kullanılabilecek ilaçlar konusunda etkin bilgi paylaşımı,
 •  
 • Organik tarıma uygunluğunun araştırılması ve yaygınlaştırılması,
 •  
 • Hasatı ve hasat sonrası son kullanıcıya sunulana kadar geçen çeşitli ayıklama ve temizlenme işlemlerinin geliştirilmesi,
 •  
 • Hasat sonrası saklama koşulları, ambar, silo yönetimi,
 •  
 • Yetiştirilen bu Kinoa’ların yurt içi ve yurt dışında alıcı, tedarikçi, dağıtım zincirleri, son kullanıcılar ile buluşması için bilgilendirici sunumlar, tanıtımlar yapılarak bitkiyi ve yararlarını anlatan bilinç arttırıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 •  
 • Alım yapmak amacıyla derneğimize başvuran yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı, tüccar, firma, aracı, kurum, kuruluş vb. gruplara ilk olarak dernek üyelerimizin, ardından diğer üreticilerin ürünlerinin pazarlanması yönünde destek verilmesi,
 •  
 • Kinoa bitkisinin ülkemiz coğrafi ve meteorolojik şartlarına uyum sağlaması, su açısından zengin olmayan veya aşırı tuzlu topraklarda yetiştirilmesinin arttırılması için çeşitli araştırma kuruluşları, uluslararası ve yerli, üniversiteler, federasyon vakıf, dernek ve enstitülerle bilgi paylaşımında bulunulması,
 •  
 • Yurt içinde ve yurt dışında Kinoa yetiştiren devlet birimleri, üniversiteler, birlikler, kooperatifler, çiftçiler ile temas kurularak bilgi, eğitim dökümanları, kurslar, eğitim filmleri, kitaplar, akademik tez çalışmaları, çeşitli türlere ait tohumlar, ilaçlar, gübreler, makinalar vb. materyallerin, emtiaların ve bilginin temini,
 •  
 • Yurt içinden ve dışından çeşitli üniversiteler, vakıflar, dernekler, araştırma kululuşları ile protokoller imzalayarak Türkiye’de Kinoa yetiştiriciliğinin geleceği için inovasyon çalışmaları geliştirmek, yürütmek, yayınlar hazırlayarak çifçileri bilgilendirmek
 •  

Derneğin amaçlarındandır.

Kinoa Yetiştiricileri Derneği ©2017 Tüm Hakları Saklıdır.
İşte Kobi Hazır Web Sitesi